Hoe kunnen we u helpen?

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het behandelplan zal globaal worden gesproken welke hoofdklacht de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en zal een indicatie gegeven worden met betrekking tot de behandelduur en frequentie. Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd.

 

De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

 

De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

 

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 of 48 uur van tevoren) af te zeggen.

 

De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode.

 

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

 

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waar omtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden).

 

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde behandelingen verrichten.

 

De therapeut verplicht zich, indien zijn behandeling niet geschikt en/of toereikend is, de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts.

 

De cliënt is bereid de adviezen die de therapeut geeft op te volgen en indien deze dit nodig acht een collega-therapeut of een arts te bezoeken.

 

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

 

Indien de cliënt tegen het advies van de therapeut de behandeling beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat cliënt tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

 

De therapeut kan in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een behandeling door een andere therapeut heeft kunnen vinden.

 

Betalingswijze van de behandelingen is per consult contact of per bank (pinpas, of mobiel).

 

Helios-Medica & Helios-Acuvision © 2020. All rights reserved.